HYDROLINK OY / AB

Ingå · Åbo · Replot · Vasa · Ekenäs


Välkommen

I över 50 år har familjen Carlson varit med och utvecklat båtar, fordon och maskiner för användning på land och vatten. Redan på 50-talet konstruerade Erik Carlson (1915-1992) bogseringsbåtar. Hans son Kaj Carlson började som tonåring reparera båtmotorer och fortsatte industriell design och utveckling i sin fars fotspår, främst fokuserad på hjul- och bandfordon. Efter en lång framgångsrik verksamhet inom skogsmaskin- och utfodringsmaskintillverkning, service och försäljning, sålde Kaj Carlson sin verksamhet år 1984. Hans två söner Tore och Mats Carlson grundade familjeföretaget Hydrolink Oy Ab år 1992.

Hydrolink Oy Ab har utvecklat pist- och spårmaskiner för skidanläggningar fram till år 2008 varefter pistmaskinstillverkningen såldes till Kässbohrer Geländefahrzeug AG.
Vid denna tidpunkt gick Hydrolink tillbaka till rötterna inom båtverksamheten och utvecklade en professionell verksamhet för service och underhåll, vinterförvaring, försäljning och marina applikationer i båtbranchen.

Med ett team av personer med kunskaper i branschen och lång historia inom service, försäljning och underhåll är Hydrolink idag en av de största och mest professionella båtservice- och båtförvaringsföretag i Finland.

Hydrolink har sitt huvudkontor i Vasa, Korsholm, Ekenäs och Helsingfors, men verkar i hela Finland och på östkusten i Sverige. Vi har varma båtförvaringshallar i Ekenäs, Vasa och Korsholm samt samarbete även i Nyslott.